Service op locatie

Onsite beheer is beheer op locatie. Na analyse van uw systeem- en netwerkbeheer door Take-IT-Over maakt u afspraken over het beheer en onderhoud van uw ICT-systeem. Afhankelijk van de complexiteit van uw ICT-systeem en uw wensen komt de systeembeheerder van Take-IT-Over op vooraf vastgestelde tijdstippen bij u langs met een maximum van een dag per week.

 

Onsite beheer op maat

U stelt met Take-IT-Over een beheer- en onderhoudspakket samen die het beste aansluit op uw ICT-systeem. De diensten die het Onsite beheer kunnen bevatten zijn:
• advisering;
• service onderhoud;
• controleren op virussen en oneigenlijk gebruik;
• aanpassen van systeem- en applicatie instellingen;
• inventariseren en analyseren van netwerkknelpunten;
• onderkennen en analyseren van mogelijke vernieuwingen;
• implementaties van nieuwe hard- en software;
• adviseren over directory en bestandsindeling;
• installeren van updates.

 

Uiteraard zijn de professionals van Take-IT-Over ook op basis van detachering voor een langere aaneengesloten periode in te huren.